PRIVACYVERKLARING VAN SASCHA GOSSEN (PINK XL HAND- EN NAGELSTUDIO)

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sascha Gossen (Pink XL) verwerkt van haar klanten en cursisten.

Indien je klant wordt, deelneemt aan een les/workshop, of om een andere reden persoonsgegevens aan Sascha Gossen (Pink XL) verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Sascha Gossen, Pink XL, Willink van Collenstraat 85, 3621 CL BREUKELEN. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52342301. Sascha Gossen (Pink XL) is bereikbaar via 06-12056390 of info@saschagossen.nl

 1. Welke gegevens verwerkt Sascha Gossen (Pink XL) en voor welk doel

2.1        De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam
 2. b) e-mailadres
 3. c) telefoonnummer
 4. d) foto’s van handen
 5. e) foto’s van deelname les/workshop

2.2        Sascha Gossen (Pink XL) verwekt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Voor- achternaam wordt gebruikt voor contact over afspraken, bereikbaarheid en voor je persoonlijk vijlenset.
 2. Je e-mailadres wordt gebruikt om informatie te verschaffen over de les/workshop waarvoor jij je hebt opgegeven.
 3. Jouw telefoonnummer wordt enkel gebruikt om informatie uit te wisselen over gemaakte/ te maken afspraken in de studio, of informatie te verschaffen over de les/workshop waarvoor jij je hebt ingeschreven.
 4. Foto’s van handen worden gebruikt om te delen op Social Media, certificaten en voor reclamedoeleinden. Deze worden alleen gemaakt in overleg met de klant en kunnen desgewenst ook anoniem gedeeld worden.
 5. Foto’s tijdens de les/workshop worden gemaakt om te delen op Social Media. Ook hierbij wordt vooraf om toestemming gevraagd.

 

 1. Bewaartermijnen

Sascha Gossen (Pink XL) verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Sascha Gossen (Pink XL) passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 1. Inzagerecht, verwijdering en klachten

5.1        Via Sascha Gossen (Pink XL) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Sascha Gossen (Pink XL) zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2        Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoelt in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Sascha Gossen (Pink XL)

5.3        Indien je klachten hebt over de wijze waarop Sascha Gossen (Pink XL) je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4        Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan Sascha Gossen (Pink XL) via info@saschagossen.nl of telefonisch via 06-12056390

 1. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.